رابیتس کاری

محاسن سقف کاذب (رابیتس)

مزایای سقف کاذب و رابیتس افزیش عمر تأسیسات: عبور تأسیسات از کف معایبی را به همراه دارد از جمله اینکه تأسیسات نه تنها تحت فشار مصالح به کار برده می باشند، بلکه تماس با مصالحی چون پوکه و سیمان باعث خوردگی و پوسیدگی آنها نیز می شود که این امر کاهش عمر تأسیسات را به…

ادامه مطلبارسال